Hoeveel betaal ik mezelf best uit als zaakvoerder?

https://www.liantis.be/nl/ik-ben-zelfstandige/verloning/verloning-bedrijfsleider

Heb je een kleine vennootschap, dan geniet je onder bepaalde voorwaarden een voordelig vennootschapsbelastingtarief. Op de eerste schijf van € 100.000 winst die je boekt, betaal je maar 20,4 % vennootschapsbelasting.

Eén van die voorwaarden houdt rechtstreeks verband met je loon als bedrijfsleider. Je vennootschap moet namelijk aan minstens één bedrijfsleider een loon toekennen van minimum € 45.000.

Wij kunnen helpen bij het optimaliseren van de situatie (ook met voordelen alle aard, ...), of met een duidelijke loonsimulatie. Contacteer ons voor meer info!